Al 8 jaar op rij de beste Analytics & Optimalisatie software!
Wij zijn trots om al 8 jaar op rij verkozen te zijn tot beste Analytics & Optimalisatie software!

Privacy Statement

Achtergrond

AdCalls is een bedrijf dat zich richt op het meten van de effectiviteit van online en offline reclamecampagnes die door verschillende bedrijven worden ingezet in hun respectievelijke sectoren. In deze privacy verklaring zetten we uiteen hoe AdCalls informatie gebruikt en beschermt die u als klant van AdCalls of bezoeker van haar website aan haar verleent of wanneer u op andere wijze in contact komt met de dienstverlening van AdCalls.

Uw persoonlijke gegevens worden in alle gevallen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. AdCalls ziet toe op strikte naleving van de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

AdCalls B.V.
Oudenoord 115
3513 EM Utrecht

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Welke informatie wordt door AdCalls verzameld?

Met toestemming

AdCalls verzamelt gegevens van haar klanten of gebruikers die met toestemming worden aangeleverd, zoals bijvoorbeeld via het contactformulier van haar website. Gegevens die aldus kunnen worden verzameld zijn:

Naam, bedrijfsnaam en functie;

Contact informatie, waaronder een e-mail adres en IP-adres;
Demografische informatie zoals postcode , leeftijd, geslacht, beroep etc.;
Bedrijfslogo’s en websitelinks;

Via contact met haar dienstverlening

AdCalls verzamelt ook voorgaande (persoons)gegevens van de klanten of potentiële klanten van haar klanten in verband met haar verschillende (marketing)activiteiten en diensten (https://adcalls.nl/call-tracking)

Call Tracking

Als u via een telefoonnummer van AdCalls wordt doorverbonden met de door u gewenste klant van AdCalls die van haar diensten gebruik maakt, worden geen persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgeslagen door AdCalls zelf. Mogelijk wel door de klant die gebruik maakt van de dienstverlening van AdCalls, maar dit onttrekt zich aan het zicht van AdCalls en haar verantwoordelijkheid. AdCalls registreert slechts via welk telefoonnummer verbonden aan welke reclamecampagne u de klant van AdCalls bereikt.

Keyword Tracking

Met Keyword Tracking houdt AdCalls voor haar klanten bij met welke AdWords zoekwoorden en zoekwoordcombinaties in de Google zoekmachine voor haar klanten het meeste resultaat wordt gegenereerd in de zin van telefonische conversies. Wederom worden ook hierbij geen persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgeslagen door AdCalls zelf. Het gaat (de klanten van) AdCalls om de effectiviteit van haar zoekwoorden te meten. De informatie wordt gegenereerd via het gebruik van cookies bij online advertentiecampagnes door de klanten van AdCalls. Hoe cookies worden gebruikt door AdCalls leest u in de paragraaf Hoe we cookies gebruiken.

Call Recording – Opnamefunctie

Als u via een telefoonnummer van AdCalls wordt doorverbonden met de door u gewenste klant van AdCalls die van haar diensten gebruik maakt, kan het gesprek volgens de wens van de klant van AdCalls worden opgenomen. AdCalls slaat deze data op. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is in dat geval van toepassing en aldus ook de rechten die u als gebruiker daaraan kunt ontlenen. De opnames dienen zoals gezegd voor trainings-, kwaliteits- en marketingdoeleinden.

Call Whisper, Oproep-notities en Oproep-beoordelingen

Call Whisper, Oproep-notities en Oproep-beoordelingen bieden de klant van AdCalls de mogelijkheid om na afloop van een telefoongesprek middels de toetsen op de telefoon of een korte opname het gesprek te waarderen op leads, kwaliteit, sales en orderwaarde. Hierbij kunnen persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgeslagen worden door AdCalls ten behoeve van haar klanten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is in dat geval mogelijk van toepassing en aldus ook de rechten die u als gebruiker daaraan kunt ontlenen. De opnames dienen zoals voor trainings-, kwaliteits- en marketingdoeleinden en aldus met name om het aantal telefonische conversies te bepalen.

De gegevens zijn voor de klant inzichtelijk middels het AdCalls dashboard dat AdCalls aan haar klanten ter beschikking stelt. Deze gegevens kunnen met toestemming van de klant ook worden gekoppeld aan Google Analytics, zodat de resultaten, c.q. verzamelde gegevens ook hierin zichtbaar zijn voor de klant.

Wat wordt er met de verzamelde informatie gedaan?

De informatie wordt verzameld voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden en bovenal voor marketingdoeleinden.

Zo kunnen aan u periodiek promotionele e-mails over nieuwe producten worden toegezonden, special aanbiedingen of andere informatie worden toegezonden waarvan AdCalls meent dat deze informatie interessant voor u zou kunnen zijn.

Ook kan er van tijd tot tijd in het kader van marktonderzoek contact met u worden opgenomen per email, telefoon, post of per fax. We gebruiken de verzamelde informatie om onze website voor u te optimaliseren.

Veiligheid

We zijn vastberaden om ervoor te zorgen dat de door u aangeleverde informatie veilig is en niet ongewild in handen van derden valt. Hiertoe zijn fysieke en elektronische beveiligingsmaatregelen genomen en maatregelen op niveau van management. Voor de dienstverlening van AdCalls worden ook diensten van derden ingehuurd, van wie AdCalls een zelfde mate van vertrouwelijkheid en veiligheid heeft bedongen. De toegang tot persoonlijke gegevens is echter beperkt tot de inzage die van overheidswege kan worden gevorderd, alsook tot de klanten die opdracht gaven de verkregen informatie te verzamelen, de medewerkers en contractanten van AdCalls die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken of daar zij ondersteunend diensten voor ons verrichten om de gegevens te kunnen opslaan. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen, alsook kan de overeenkomst met hen worden beëindigd. Desalniettemin kunnen we nimmer garanderen dat deze beveiligingsmaatregelen in alle gevallen afdoende zullen zijn om een inbreuk te voorkomen door bijvoorbeeld strafrechtelijke vergrijpen van derden, zoals hacking. Dientengevolge erkent u als klant en gebruiker van de diensten van AdCalls dat de verantwoordelijkheid en het risico voor de veiligheid en bescherming van (de back-up van) uw data volledig bij u ligt, zodat AdCalls niet aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van ongeautoriseerde toegang tot de data of het verlies, beschadiging of corruptie van uw gegevens die door AdCalls zijn opgeslagen.

Hoe we cookies gebruiken

Op de website van AdCalls kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, zoals de meeste bezochte pagina’s, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan AdCalls haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Naast de voornoemde algemene bezoekgegevens kunnen AdCalls (of haar serviceproviders) tevens gebruik maken van cookies (kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst) of webbakens (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) om haar dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten.

Er zijn twee soorten cookies. Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw web browser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw web browser.

AdCalls gebruikt sessie cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd.

AdCalls gebruikt permanente cookies om ook meer gerichte informatie op de site te zetten en om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service informatie over haar producten en diensten en gerichte marketing rond haar producten en diensten. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

AdCalls maakt gebruik van cookies omdat dit haar helpt bij de analyse van het gebruik van de website en het haar in staat stelt om haar klanten gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. Ook stelt dit AdCalls in staat om de promotionele effectiviteit te meten en het vertrouwen in en veiligheid van haar website te bevorderen. We gebruiken cookies om ons te helpen u te identificeren en uw ingelogd-status te behouden.

Het staat u altijd vrij om cookies te weigeren indien uw browser u daartoe in staat stelt. Dit kan echter uw gebruik van onze website of sommige diensten in de weg staan. Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het accepteren van cookies, raadpleeg de help functie van uw browser.

AdCalls werkt soms met service providers die cookies of webbakens op uw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u deze website gebruikt. Deze informatie stelt hen in staat om AdCalls te helpen haar inhoud en reclame specifiek te richten op haar klanten. AdCalls staat deze bedrijven echter niet toe om enige persoonsgegevens over u te verzamelen met behulp van deze technologieën.

Het volgende is met name voor klanten van AdCalls belangrijk om te weten en te realiseren over cookies: We bieden bepaalde functionaliteiten en diensten aan die alleen beschikbaar zijn door gebruik te maken van cookies;

Voor de dienst Keyword Tracking zijn cookies essentieel. Voor klanten van AdCalls is van belang dat deze dienst louter kan werken, wanneer de bezoekers van hun website cookies accepteren. AdCalls draagt geen verantwoordelijkheid voor de cookie-notice op de website van haar klanten. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant. Als een bezoeker van de website echter geen cookies wil accepteren, dan zal de dienst Keyword Tracking voor die specifieke bezoeker niet functioneren. Bij Keyword Tracking worden namelijk temporele cookies ingezet teneinde (een klant van) AdCalls in staat te stellen te bepalen welke Adwords de meest effectieve woorden of woordcombinaties zijn in haar reclamecampagne of die van haar klanten. Als de bezoeker de toestemming om deze temporele cookie te plaatsen weigert, dan zal hij niet het Call Tracking telefoonnummer zien dat aan de Adword is gekoppeld, doch slechts het algemene telefoonnummer dat op de website van de klant van AdCalls wordt getoond.

Overzicht van cookies

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die afkomstig zijn van AdCalls en worden gezet wanneer er een bezoek wordt gebracht aan een website waarvoor AdCalls wordt ingezet:

  • acalltracker: Deze cookie is bestemd voor het opslaan van het unieke bezoekers-id en de uitgegeven telefoonnummers. Opslagduur: 30 dagen.
  • acalltrackerreferrer: Deze cookie wordt gezet zodra het JavaScript van AdCalls wordt ingeladen. De cookie wordt gebruikt om zo snel mogelijk de verwijzende bron (referrer) van de bezoeker op te slaan, zodat deze niet verloren kan gaan. Zodra het JavaScript is uitgevoerd wordt deze cookie direct weer verwijderd. De maximale opslagduur bedraagt 60 minuten.
  • excludecalltracking: Deze cookie wordt gezet zodra de bezoeker – om welke reden dan ook – niet gemeten wordt, zodat we geen verdere acties uitvoeren. Opslagduur: gedurende de sessie.
  • acalltrackersession: Deze cookie slaat een unieke identifier op, zodat kan worden bijgehouden in welke sessie de bezoeker zit. Opslagduur: gedurende de sessie.
  • acalltrackernumber: In deze cookie staat het telefoonnummer opgeslagen voor de sessie die actief is. Opslagduur: 30 minuten.

Links naar andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. AdCalls is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Uw persoonlijke informatie beheersen

Bij bezoek aan deze website kan gevraagd worden om uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld bij het invullen van een aanvraagformulier voor een product of dienst. Deze persoonsgegevens worden door AdCalls gebruikt voor het accepteren van uw aanvraag. Ook is het mogelijk dat uw persoonsgegevens middels het telefoneren via de call tracking telefoonnummers die AdCalls aan haar klanten ter beschikking stelt, opgenomen kunnen worden en in een databestand terecht komen. De aankondiging voor aanvang van het telefoongesprek geeft aan of het gesprek zal worden opgenomen. U heeft in dat geval dus de mogelijkheid om van het gesprek af te zien om te voorkomen dat u persoonsgegevens worden opgenomen en de klant van AdCalls op andere wijze te bereiken, bijvoorbeeld via het algemene telefoonnummer van de klant van AdCalls.

De opgeslagen persoonsgegevens kunnen aangewend worden om u op de hoogte te stellen van nieuwe, relevante producten en/of diensten. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan verzoeken wij u dat aan ons kenbaar te maken door een e-mail te zenden aan info@adcalls.nl.

De persoonsgegevens kunnen zoals hiervoor reeds aangegeven tevens aan de klanten van AdCalls ter beschikking worden gesteld in het kader van hun marketingactiviteiten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u dat aan ons kenbaar te maken door een e-mail te zenden aan info@adcalls.nl, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen verwijderen uit het databestand van deze klant.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u recht op inzage, aanpassing, verwijdering of correctie van de gegevens die wij over u hebben opgeslagen. Een kleine vergoeding van maximaal € 5 kan daarvoor verschuldigd zijn. Als u een kopie van de informatie wilt, kunt u een verzoek richten info@adcalls.nl of het postadres:

AdCalls B.V.
Oudenoord 115
3513 EM Utrecht

Als de overige informatie die is opgeslagen niet persoonsgevoelig is, kan AdCalls ervoor kiezen om de persoonsgegevens te anonimiseren, tenzij u zich daartegen uitdrukkelijk verzet, een en ander met inachtneming van de privacywetgeving.

Verspreiding en gebruik van gegevens van derden door klanten

Door het gebruik van de diensten van AdCalls verzamelen klanten mogelijk (persoons)gegevens van derden. Als klant van AdCalls erkent u en gaat u ermee akkoord dat de verantwoordelijkheid voor de openbaring van die gegevens aan derden volledig bij u ligt. Ongeacht of dit wordt veroorzaakt door het falen van de beveiligingsmaatregelen van AdCalls of door uw eigen verspreiding van de gegevens zij het al dan niet met uw opzettelijke bedoeling daartoe. U gaat ermee akkoord dat u Adcalls vrijwaart voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de openbaring van die gegevens. Uw bijzondere aandacht behoeft in dat geval de vrijgave van gegevens die zijn verzameld door middel van de navolgende diensten: Call Recording, Keyword Tracking, Call Whisper, Oproep-notities, Oproep-beoordelingen.

Toepassing, handhaving en wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden geleverd door AdCalls en haar partners, c.q. resellers, tenzij hun afzonderlijk privacybeleid van toepassing is verklaard op hun dienstverlening.

Het privacybeleid zal regelmatig worden geëvalueerd om aan de standaard en eisen te voldoen die van overheidswege wordt gesteld. Eventuele klachten of opmerkingen kunt u richten aan info@adcalls.nl en worden met de nodige zorg en aandacht opgepakt, waarbij er zo nodig contact met u zal worden opgenomen om eventuele klachten te kunnen oplossen.

Gelet op de regelmatige evaluatie van ons privacybeleid kan dit ook van tijd tot tijd worden gewijzigd. Uw rechten onder deze privacyverklaring zullen niet worden beperkt zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe en met inachtneming van de geldende regelgeving.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief